• Tuesday 02 Sep 2014 18:00
  • เมืองพลเล็ก สวนอาหารจันเจ้าขา
  • ไก่ชน ศิษย์เจ๊กานต์
  • 100 lbs
  • 100 lbs
  • ดาวเด่น ต.เก้ากฤช
  • จรวดจิ๋ว ฮั้วโรงน้ำแข็ง
  • 114 lbs
  • 114 lbs
  • เพชรรภา รภาค้าเกษตร
  • เกริกศิลป์ อ.สุวรรณชื่น
  • 111 lbs
  • 112 lbs
  • ใจเพชร ศิษย์จ่าต้อย
  • เพชรนิยม เอฟ.เอ.กรุ๊ป
  • 104 lbs
  • 106 lbs
  • โรเล็กซ์ ศิษย์สองพี่น้อง
  • เพชรใต้ เกียรตินะดีย์
  • 115 lbs
  • 115 lbs
  • ยอดเพชร ว.สังข์ประไพ
  • แสงทองน้อย ธนสุรนคร
  • 127 lbs
  • 129 lbs
  • ณัฐพล นาเช่ือกวิทยาคม
  • ดาวไฟ ศิษย์จ่ากุ้ง
  • 119 lbs
  • 120 lbs
  • ร่าเริง ลูกจำปาชัย
  • เพชรวัลลพ เอ็นแอนด์พีบ๊อกซิ่งยิม
  • 148 lbs
  • 148 lbs
  • อีที ศิษย์เจ๊กานต์
  • ศรเพชร ศิษย์เจริญทรัพย์
  • 102 lbs
  • 102 lbs
 • สนามมวยเวทีลุมพินี ขอเชิญชม รายการศึกลุมพินีแชมเปี้ยนเกริกไกร
  วันศุกร์ที่ 5 กันยายน 2557,เวลา 1800
  คู่ที่ 1 วันพิชิต มีนะโยธิน ชิงแชมเปี้ยนมวยไทยรุ่นมินิฟลายเวท ลุมพินี กับ อองรี ส.เดชะพันธ์ พิกัด 105 ปอนด์
  คู่ที่ 2 พิชิตชัย พี.เค.แสนชัย มวยไทยยิม กับ จอมโหดซากามิ พิกัด 116 ปอนด์
  คู่ที่ 3 เด่นพนม รร.กีฬาโคราช กับ สิทธิศักดิ์ เพชรพญาไท พิกัด 133 ปอนด์
  คู่ที่ 4 วันฉลอง พี.เค.แสนชัย มวยไทยยิม ป้องกันตำแหน่งแชมเปี้ยนมวยไทยรุ่นซูเปอร์ฟลายเวท เวทีลุมพินี กับ ชัยศิริ ศักดิ์นิรันรัตน์ พิกัด 115 ปอนด์
  คู่ที่ 5 แสนสะท้าน ส.สุรเดช ป้องกันตำแหน่งแชมเปี้ยนมวยไทยรุ่นซูเปอร์ไลท์เวท เวทีลุมพินี กับ สิงห์ดำ เกียรติหมู่ 9 พิกัด 139 ปอนด์
  คู่ที่ 6 พันธ์พยัคฆ์ จิตรเมืองนนท์ ป้องกันตำแหน่ง แชมเปี้ยนมวยไทยรุ่นแบนตั้มเวท เวทีลุมพินี กับ พระจันทร์ฉาย ป.เพ็ชรน้ำทอง พิกัด 116 ปอนด์
  คู่ที่ 7 ปกรณ์ พี.เค.แสนชัย มวยไทยยิม ป้องกันตำแหน่งแชมเปี้ยนมวยไทยรุ่นไลท์เวท เวทีลุมพินี กับ สะเก็ดดาว เพชรพญาไท พิกัด 133 ปอนด์
  คู่ที่ 8 (คู่เอก) ซุปเปอร์แบงค์ ม.รัตนบัณฑิต ป้องกันตำแหน่งแชมเปี้ยนมวยไทยรุ่นเฟเธอเวท เวทีลุมพินี กับ ทักษิณเล็ก เกียรตินิวัฒน์ พิกัด 125 ปอนด์
  คู่ที่ 9 ฉลามทอง ยอดอัศวินทรานสปอร์ต กับ รถเหล็ก จ้าวทะเลทอง พิกัด 132 ปอนด์
  คู่ที่ 10 มังกรขาว ศิษย์แก้วประพล กับ เพชรสาทิส สาทิสซีดี พิกัด 106 ปอนด์
  ค่าดู ชั้น 1 3,000 บาท
  ชั้น 2 800 บาท
  ชั้น 3 400 บาท
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • พระราชบัญญัติกีฬามวย พ.ศ.2542 (บทเฉพาะกาล)
 • บทเฉพาะกาล
  .................................................

  มาตรา 62 ผู้ใดจัดตั้งสนามมวยอยู่แล้วก่อน หรือในวันที่พระราชบัญญัตินี้บังคับใช้ ถ้าประสงค์จะประกอบกิจการดังกล่าวต่อไป ให้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตตามมาตรา 27 ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ เมื่อได้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตแล้วให้ประกอบกิจการดังกล่าว ต่อไปได้จนกว่าจะได้รับแจ้งการไม่อนุญาตจากนายทะเบียน
  ผู้ จัดตั้งสนามมวยซึ่งได้รับแจ้งการไม่อนุญาตจากนายทะเบียนตามวรรคหนึ่ง ต้องเลิกประกอบกิจการดังกล่าวภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง การไม่อนุญาต
  มาตรา 63 ผู้ใดเป็นผู้จัดการนักมวย นายสนามมวย หรือผู้จัดรายการแข่งขันมวยอยู่แล้วก่อนหรือในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้ บังคับ ถ้าประสงค์จะเป็นผู้จัดการนักมวย นายสนามมวย หรือผู้จัดรายการแข่งขันมวย แล้วแต่กรณีต่อไป ต้องยื่นคำขอรับใบอนุญาตตามมาตรา 35 ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับเมื่อได้ยื่น คำขอรับใบอนุญาตแล้วให้เป็นผู้จัดการนักมวย นายสนามมวย หรือผู้จัดรายการแข่งขันกีฬามวย แล้วแต่กรณีต่อไปได้ จนกว่าจะได้รับแจ้งการไม่อนุญาตจากนายทะเบียน

  ผู้สนองพระบรมราชโองการ
  ชวน หลีกภัย
  นายกรัฐมนตรี

  หมายเหตุ:- เหตุผล ในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากกีฬามวยไทยเป็นศิลปะการต่อสู้และเป็นวัฒนธรรมประจำชาติที่ได้รับ ความสนใจอย่างกว้างขวางจากชาวไทย และชาวต่างประเทศ รวมทั้งการแข่งขันมวยไทยได้กลายเป็นกีฬามวยที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย แต่ในปัจจุบันยังไม่มีกฎหมายที่ควบคุมดูแลการแข่งขันมวย และส่งเสริมสนับสนุนกีฬามวยให้มีมาตรฐาน ดังนั้น สมควรให้มีกฎหมายเพื่อควบคุมกิจการดังกล่าวและเพื่อจัดให้มีสวัสดิการแก่นัก มวยและบุคคลในวงการกีฬามวยที่เหมาะสม จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
 • ซูเปอร์ไลท์เวท 140 ปอนด์
 • แสนสะท้าน ส.สุรเดช
 • เวลเตอร์เวท 147 ปอนด์
 • ว่าง
 • อยู่ระหว่างการเตรียมการ
 • Read More
 • Email Subscriptions
 • Enter your email address and to have Lumpinee news, special offers and product announcements delivered directly to your inbox.
 • ผู้เข้าชม 88,403 ครั้ง
  Google+