• Friday 25 Apr 2014 18:00
  • เด่นสยาม ส.เพชรอุดร
  • แจ็คสยาม สายัญยิม
  • 106 lbs
  • 106 lbs
  • หนุ่มสุรินทร์ ช.เกตุวีณา
  • เพชรสีหมอก ร.ร.กีฬาโคราช
  • 109 lbs
  • 109 lbs
  • วายุน้อย ส.สง่าการช่าง
  • กระนวลจิ๋ว ส.อรัญชัย
  • 115 lbs
  • 118 lbs
  • น้องเบียร์ พยัคฆ์เมืองชล
  • ดาวโรจน์ จิตรเมืองนนท์
  • 110 lbs
  • 110 lbs
  • เพชรเมืองชล ศิษย์ทัพยา
  • เพชรดำ ส.สง่าการช่าง
  • 120 lbs
  • 120 lbs
  • เพชรมรกต ร.ร.กีฬาโคราช
  • เด่นหนองแก เจ.เอส.พี
  • 130 lbs
  • 130 lbs
  • แสนวังชัย เจ.เอส.พี.
  • ตี๋ใหญ่ เกียรติเขาช่อง
  • 120 lbs
  • 120 lbs
  • เกียรติศักดิ์ จ.นพรัตน์
  • ฤทธิชัย ก.อดิศร
  • 102 lbs
  • 102 lbs
  • เพชรรุ่งเรือง ศิษย์บุญชนะ
  • ยอดปิติ เพชรรุ่งเรือง
  • 100 lbs
  • 100 lbs
 • สนามมวยเวทีลุมพินีแห่งใหม่ ผ่านการออกแบบและเลือกใช้เทคโนโลยีในการก่อสร้างที่ทันสมัย ใส่ใจธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตอบสนองความสะดวกสบายแก่ผู้ชมได้เป็นอย่างดี โดยมีอาคารหลัก 3 อาคาร ประกอบด้วย อาคารสนามมวยเวทีลุมพินี อาคารสำนักงานสนามมวยเวทีลุมพินี และอาคารที่จอดรถ 5 ชั้น
  อาคารสนามมวยเวทีลุมพินี ใช้สำหรับแข่งขันมวยไทยและมวยสากล จุผู้ชมได้จำนวนกว่า 5,000 คน เพียบพร้อมไปด้วย ระบบแสง สี เสียง ที่ทันสมัย และจอ LED ขนาดใหญ่
  อาคารสำนักงานสนามมวยเวทีลุมพินี เป็นอาคารที่มีรูปแบบทันสมัย ออกแบบมาเพื่อตอบสนองให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อใช้ประโยชน์ได้อย่างสูงสุด แบ่งเป็น 3 ชั้น ประกอบด้วย ชั้นที่ 1 พิพิธภัณฑ์มวยไทย ชั้นที่ 2 จัดเป็นห้องประชุม ห้องรับรองแขกวีไอพี ชั้นที่ 3 เป็นส่วนของสำนักงานสนามมวยเวทีลุมพินี
  อาคารจอดรถ 5 ชัั้น ขนาดความจุกว่า 300 คัน เป็นอาคารที่มีรูปแบบทันสมัย กว้างขวาง สามารถจอดรถได้อย่างสะดวกสบาย และมั่นใจด้วยระบบความปลอดภัยที่ได้มาตรฐานสากล แบ่งเป็น ชั้นที่ 1 มีสิ่งอำนวยความสะดวกและบริการแฟนมวย เช่นร้านอาหาร ห้องอบซาวน่า นวดแผนไทย เป็นต้น ชั้นที่ 2-5 เป็นพื้นที่สำหรับจอดรถยนต์ พร้อมกันนี้ โดยรอบอาคารสนามมวยฯ ยังมีลานวัฒนธรรมสำหรับจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรม และฝึกซ้อมมวยไทย พร้อมร้านอาหารและเครื่องดื่ม ไว้คอยบริการแฟนมวยอีกด้วย
  ที่ตั้ง เลขที่ 6 ถนนรามอินทรา แขวงอนุสาวรีย์ บางเขน กรุงเทพมหานคร บนเนื้อที่ 6 ไร่ 2 งาน
  โทรศัพท์สำนักงานสนามมวย: เทเวศร์ 02-282-3141 โทรสาร 02-280-2756 รามอินทรา 02-522-6843 โทรสาร : 02-522-6842
  การเดินทาง :: รถประจำทาง สาย 26,95 รถปรับอากาศสาย 26,95 และ 520
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • พระราชบัญญัติกีฬามวย พ.ศ.2542 (บทเฉพาะกาล)
 • บทเฉพาะกาล
  .................................................

  มาตรา 62 ผู้ใดจัดตั้งสนามมวยอยู่แล้วก่อน หรือในวันที่พระราชบัญญัตินี้บังคับใช้ ถ้าประสงค์จะประกอบกิจการดังกล่าวต่อไป ให้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตตามมาตรา 27 ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ เมื่อได้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตแล้วให้ประกอบกิจการดังกล่าว ต่อไปได้จนกว่าจะได้รับแจ้งการไม่อนุญาตจากนายทะเบียน
  ผู้ จัดตั้งสนามมวยซึ่งได้รับแจ้งการไม่อนุญาตจากนายทะเบียนตามวรรคหนึ่ง ต้องเลิกประกอบกิจการดังกล่าวภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง การไม่อนุญาต
  มาตรา 63 ผู้ใดเป็นผู้จัดการนักมวย นายสนามมวย หรือผู้จัดรายการแข่งขันมวยอยู่แล้วก่อนหรือในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้ บังคับ ถ้าประสงค์จะเป็นผู้จัดการนักมวย นายสนามมวย หรือผู้จัดรายการแข่งขันมวย แล้วแต่กรณีต่อไป ต้องยื่นคำขอรับใบอนุญาตตามมาตรา 35 ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับเมื่อได้ยื่น คำขอรับใบอนุญาตแล้วให้เป็นผู้จัดการนักมวย นายสนามมวย หรือผู้จัดรายการแข่งขันกีฬามวย แล้วแต่กรณีต่อไปได้ จนกว่าจะได้รับแจ้งการไม่อนุญาตจากนายทะเบียน

  ผู้สนองพระบรมราชโองการ
  ชวน หลีกภัย
  นายกรัฐมนตรี

  หมายเหตุ:- เหตุผล ในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากกีฬามวยไทยเป็นศิลปะการต่อสู้และเป็นวัฒนธรรมประจำชาติที่ได้รับ ความสนใจอย่างกว้างขวางจากชาวไทย และชาวต่างประเทศ รวมทั้งการแข่งขันมวยไทยได้กลายเป็นกีฬามวยที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย แต่ในปัจจุบันยังไม่มีกฎหมายที่ควบคุมดูแลการแข่งขันมวย และส่งเสริมสนับสนุนกีฬามวยให้มีมาตรฐาน ดังนั้น สมควรให้มีกฎหมายเพื่อควบคุมกิจการดังกล่าวและเพื่อจัดให้มีสวัสดิการแก่นัก มวยและบุคคลในวงการกีฬามวยที่เหมาะสม จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
 • เป็นไท สิงห์ป่าตอง
 • ครองแชมป์เมื่อ 6 กันยาย 2556 ชนะทีเคโอ ยก 4 ยางโทน ศิษย์ป๋านนท์
 • วันชัย แรมโบ้อีสาน
 • ครองแชมป์เมื่อ วันศุกร์ที่ 3 ธันวาคม 2556
 • อยู่ระหว่างการเตรียมการ
 • Read More
 • Email Subscriptions
 • Enter your email address and to have Lumpinee news, special offers and product announcements delivered directly to your inbox.
 • ผู้เข้าชม 58,001 ครั้ง