• Friday 01 Aug 2014 18:00
  • ซำป่างาม ป.ประมุข
  • ธีระเดช พลโทสุพจน์
  • 100 lbs
  • 100 lbs
  • โชคดี ศิษย์จ่าเต๋อ
  • ฟ้าหลังฝน เกียรติพลทิพย์
  • 107 lbs
  • 107 lbs
  • บางประกง ป.ประมุข
  • สะตอเพชร ส.คณิตศร
  • 106 lbs
  • 106 lbs
  • ณ เดช ศิษย์ผู้พันตู่
  • เพชรสุพรรณ ป.ดาวรุ่งเรือง
  • 108 lbs
  • 108 lbs
  • เทพบุตร ลูกเมืองเพชร
  • ยอดแสนเชิง ไฉนดอนเมือง
  • 112 lbs
  • 112 lbs
  • โจโจ้ ฮั้วโรงน้ำแข็ง
  • โชติชัย ป.สุวรรณโชติ
  • 130 lbs
  • 130 lbs
  • เขมรน้อย เกียรติทรงฤทธิ์
  • กำพลเล็ก พี.เค.แสนชัยมวยไทยยิม
  • 116 lbs
  • 116 lbs
  • หนูจิ๋ว อ.บ.ต.กำพี้
  • แดนพิชิต เอกบางไทร
  • 100 lbs
  • 100 lbs
  • อนุวัฒน์ ศิษย์ป้อมปืน
  • เพชรรุ่ง มานพรุ่งโรจน์
  • 106 lbs
  • 106 lbs
 • พล.ต.สุรไกร จัตุมาศ นายสนามมวยเวทีลุมพินี, นายทำนุ บุญประกอบ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน), พ.อ.ไพโรจน์ อุดมสินค้า ผู้แทนสถานีโทรทัศน์ดาวเทียม TGN นายจักรกฤษณ์ ธนวิรุฬห์ กรรมการผู้จัดการบริษัท บลิสสปอร์ต จำกัด และ พ.อ.สรรค์พร พงศบุตร หัวหน้าฝ่ายจัดรายการ สนามมวยเวทีลุมพินี ร่วมกันแถลงข่าว ศึกมวยรอบไทยประกันชีวีต ครั้งที่ 6 ณ ห้องโถงชั้น 1 อาคารสำนักงานสนามมวยเวทีลุมพินี เมื่อ วันอังคารที่ 22 กรกฎาคม 2557 เวลา 18.00 น. โดยมีจุดประสงค์ที่จะร่วมกันอนุรักษ์มวยไทยและส่งเสริมให้เยาวชนของชาติหันมาสนใจเรื่องของกีฬามากขึ้น

  การแข่งขันในครั้งนี้ได้คัดเลือกนักมวยดาวรุ่งพุ่งแรงของแต่ละศึกจำนวน 8 คนมาร่วมการแข่งขัน โดยได้แบ่งสายออกมาเรียบร้อย สายละ 4 คน คือ สาย เอ ปิ่นเงิน บ.จงเจริญ (เพชรยินดี), เพชรหัวไทร สาทิสซีดี (แสงมรกต),เพชรอีสาน ทรัพย์เรืองเนตร (เพชรสุภาพรรณ) และ แสงนำโชค ส.สุรเดช (อีมีเน้นท์แอร์) ส่วนสาย บี วันชนะ อ.เมืองกันตัง (เกียรติเพชร), เพชรสายฟ้า ช.ประภัสร์ (ไพรอนันต์), เพชรกันทัศน์ เพื่อนท้าพิสูจน์ (เพชรปิยะ) และ โชติช่วง พุ่มพันธุ์ม่วง โดยจะชกในพิกัด 113 ปอนด์ ทำการแข่งขันพบกันหมด ในสายเอาผู้ที่มีคะแนนอันดับ 1-2 เข้ารอบรองชนะเลิศต่อไป

  แชมป์รายการนี้จะได้รับเงินรางวัล 1.5 แสนบาท รองแชมป์ 1 แสนบาท, อันดับ 3 ได้ 5 หมื่นบาท และ อันดับ 4 ได้ 2 หมื่นบาท จะเริ่มทำการแข่งขันนัดแรกวันเสาร์ที่ 26 กรกฎาคม 2557 เป็นต้นไป ช่อง TGN และ ช่อง 8 จะทำการถ่ายทอดสดให้ชมทั่วประเทศตั้งแต่เวลา 16.00-18.00 น.

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • พระราชบัญญัติกีฬามวย พ.ศ.2542 (บทเฉพาะกาล)
 • บทเฉพาะกาล
  .................................................

  มาตรา 62 ผู้ใดจัดตั้งสนามมวยอยู่แล้วก่อน หรือในวันที่พระราชบัญญัตินี้บังคับใช้ ถ้าประสงค์จะประกอบกิจการดังกล่าวต่อไป ให้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตตามมาตรา 27 ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ เมื่อได้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตแล้วให้ประกอบกิจการดังกล่าว ต่อไปได้จนกว่าจะได้รับแจ้งการไม่อนุญาตจากนายทะเบียน
  ผู้ จัดตั้งสนามมวยซึ่งได้รับแจ้งการไม่อนุญาตจากนายทะเบียนตามวรรคหนึ่ง ต้องเลิกประกอบกิจการดังกล่าวภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง การไม่อนุญาต
  มาตรา 63 ผู้ใดเป็นผู้จัดการนักมวย นายสนามมวย หรือผู้จัดรายการแข่งขันมวยอยู่แล้วก่อนหรือในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้ บังคับ ถ้าประสงค์จะเป็นผู้จัดการนักมวย นายสนามมวย หรือผู้จัดรายการแข่งขันมวย แล้วแต่กรณีต่อไป ต้องยื่นคำขอรับใบอนุญาตตามมาตรา 35 ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับเมื่อได้ยื่น คำขอรับใบอนุญาตแล้วให้เป็นผู้จัดการนักมวย นายสนามมวย หรือผู้จัดรายการแข่งขันกีฬามวย แล้วแต่กรณีต่อไปได้ จนกว่าจะได้รับแจ้งการไม่อนุญาตจากนายทะเบียน

  ผู้สนองพระบรมราชโองการ
  ชวน หลีกภัย
  นายกรัฐมนตรี

  หมายเหตุ:- เหตุผล ในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากกีฬามวยไทยเป็นศิลปะการต่อสู้และเป็นวัฒนธรรมประจำชาติที่ได้รับ ความสนใจอย่างกว้างขวางจากชาวไทย และชาวต่างประเทศ รวมทั้งการแข่งขันมวยไทยได้กลายเป็นกีฬามวยที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย แต่ในปัจจุบันยังไม่มีกฎหมายที่ควบคุมดูแลการแข่งขันมวย และส่งเสริมสนับสนุนกีฬามวยให้มีมาตรฐาน ดังนั้น สมควรให้มีกฎหมายเพื่อควบคุมกิจการดังกล่าวและเพื่อจัดให้มีสวัสดิการแก่นัก มวยและบุคคลในวงการกีฬามวยที่เหมาะสม จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
 • ศักดิ์นรินทร์น้อย อ.อ้วนสุวรรณ
 • ครองแชมป์เมื่อ 6 มิ.ย.57
 • วันชัย แรมโบ้อีสาน
 • ครองแชมป์เมื่อ วันศุกร์ที่ 3 ธันวาคม 2556
 • อยู่ระหว่างการเตรียมการ
 • Read More
 • Email Subscriptions
 • Enter your email address and to have Lumpinee news, special offers and product announcements delivered directly to your inbox.
 • ผู้เข้าชม 76,555 ครั้ง